Utan psykofarmaka gör livet ont

Jag har medicinerat med psykofarmaka de senaste 24 åren av mitt liv. Den större delen av den perioden har jag varit ambivalent till medicineringen eftersom jag upplever att dess avtrubbande effekt inte enbart lindrar ångest och depression utan även tar bort livets andliga dimension samt förflackar känslolivet. Men den ambivalensen har numera upphört. Att leva utan psykofarmaka är inte längre ett alternativ.

Valet blev enkelt när jag kom underfund med att ångestdämpande medicin har en smärtlindrande effekt på Burning Mouth Syndrome, som jag de senaste tre åren har torterats av.

Oxascand 10 mg tar jag nu så gott som dagligen, förutom Mirtazapin 30 mg och Citalopram 40 mg.

Jag ser framför mig hur jag kommer att behöva öka medicineringen, eftersom jag anser mig vara undermedicinerad. Att jag har drabbats av tarminflammation och Burning Mouth Syndrome tror jag är ett resultat av min livslånga psykiska ohälsa som jag inte i tillräckligt hög grad har medicinerat mot.

Resignerad föredrar jag att leva avtrubbad resten av livet framför att ha kronisk smärta och ångest.

Publicerat den
Kategoriserat som Dagboken

Av Fredrik Arvidsson

Outsider.

%d bloggare gillar detta: