Lögnaren har avgått

Statsminister Stefan Löfven lämnade för någon dag sedan in sin avskedsansökan. Som partiledare för Socialdemokraterna efterträds han av Magdalena Andersson som var finansminister i Löfvens regering.

Vad jag anser om Stefan Löfven har jag dryftat i avsnitt 69 av min videodagbok, som publicerades för cirka ett år sedan.

Som framkommer av videon anser jag honom vara en lögnare. Det kan tyckas vara ett hårt omdöme, men då ska man beakta att inom politiken premieras lögnare. Man skulle faktiskt kunna säga att för att bli en framgångsrik politiker måste man med lätthet kunna ljuga folk rakt upp i ansiktet. Det är en konstform som Stefan Löfven till fullo behärskar.

Ny statsminister ska väljas

Som en konsekvens av statsministerns avgång pågår i detta nu så kallade talmansrundor där riksdagens talman Andreas Norlén sonderar de olika partiledarnas möjligheter att bilda en ny regering.

Det mesta pekar mot att det är Magdalena Andersson som av riksdagen kommer väljas till ny statsminister i och med att Centerpartiet med största sannolikhet ger henne sitt stöd.

Sju förlorade år

Under Stefan Löfvens sju år som statsminister har det mesta i Sverige blivit sämre. ”Utvärdera mig på jobben” utbrast han när han 2014 tillträdde som statsminister samtidigt som han utfäste att Sverige år 2020 skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. Vad facit blev vet vi: Sverige har i dag EU:s fjärde högsta arbetslöshet.

Den organiserade brottsligheten har under Löfvens tid vid makten skenat bortom all kontroll, med så gott som dagliga skjutningar och ofta förekommande bombattentat mot flerfamiljshus.

Det råder en skriande bostadsbrist och vårdkris. Listan på Sveriges misslyckanden kan göras lång.

Ett vilsekommet parti

För en person i min situation – vars liv präglas av långtidsarbetslöshet, utanförskap, psykisk ohälsa och fattigdom – vore det naturligt att rösta på ett parti som Socialdemokraterna. Att jag inte gör det beror på att partiet sedan lång tid har gått vilse i identitetspolitik och massinvandringsvurmande. Jag beklagar detta och hoppas att de någon gång hittar tillbaka till sina rötter.

Publicerat den
Kategoriserat som Samhälle

Av Fredrik Arvidsson

Outsider.