Utredningens första dag

I går klockan tio påbörjades den neuropsykiatriska utredningen med frågeställning autismspektrumtillstånd.

Jag gick först träffa en sjuksköterska som mätte blodtrycket och tog pulsen. Därefter uppmanades jag kissa i ett bäcken (eller vad det heter) för urinprov. Jag fick vara ensam på toaletten när jag gjorde det.

Blodtrycket var högt, cirka 175/125 (!). Det har tidigare legat på cirka 120/80. Pulsen var även den hög. Jag minns inte exakt men den låg på över ett hundra.

Därefter ägde det nästan två timmar långa mötet rum med överläkaren och psykologen. Jag ska inte orda så mycket om detta förutom att säga att jag muntligen besvarade ungefär samma slags frågor som vid förra sommarens tre inledande bedömningssamtal.

Det är sällan jag gråter, men jag började gråta under mötet.

Till överläkaren nämnde jag min oro över det höga blodtrycket. Hon sa att det kan bli högt när man är nervös och stressad. Hon ska ta blodtrycket på mig igen för att se hur det är då. Hon sa även att det går bra att träna hård styrketräning trots högt blodtryck.

Psykologen berättade att vi ska träffas vid ytterligare tre till fyra tillfällen. Nästa möte äger rum på torsdag i nästa vecka klockan tio.

Publicerat den
Kategoriserat som Dagboken

Av Fredrik Arvidsson

Outsider.